Program 16 - 22 februarie

 

ora 13:00 | dub. ro 

ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
   
    ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
 ora 13:00 | dub. ro. ora  15:00 

ora 17:30

ora 20:00 ora 22:30
                     
ora 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
ora 13:00 ora 15:15 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30
ercuri
ora 13:00 ora 15:00 ora 17:30 ora 20:00 ora 22:30

ora 13:00 ora 15:00

ora 17:30

ora  20:00

ora 22:30